Návštevy v CSS od 22.8.2022

 

 

Dodatok č.6 – Plán krízových opatrení

 

 

Dodatok č.5 – Plán krízových opatrení

 

 

Dodatok č.4 – Plán krízových opatrení

 

 

Dodatok č.3 – Plán krízových opatrení

 

 

Dodatok č.2 – Plán krízových opatrení

 

 

Dodatok – Plán krízových opatrení

 

 

Plán krízových opatrení

 

 

OZNAM

CSS, JESEŇ ŽIVOTA n.o., Veľká Lomnica, v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté, s cieľom predísť šíreniu ochorenia COVID-19, Vás žiadame, aby ste na komunikáciu a získavanie akýchkoľvek informácií využili e-mailovú a telefonickú komunikáciu prostredníctvom týchto kontaktov:

Riaditeľ CSS:
+421 905 969 605

Sociálny úsek:
+421 918 999 252
+421 52 789 35 43

Zdravotný úsek:
+421 911 395 322
+421 52 789 35 42

Vedúci prevádzky:
+421 918 476 472

Kuchyňa:
+421 52 789 35 41

e-mail:
jesenzivota@sinet.sk
info@jesenzivota.sk

1. Poskytovanie informácií ohľadom prijímateľov sociálnych služieb
Informácie Vám radi poskytneme na t.č. sociálneho a zdravotného úseku – viď kontakty vyššie
Príbuzní za účelom udržať kontakt s prijímateľmi SS môžu komunikovať aj prostredníctvom aplikácie Viber, WhatsApp, Skype na t.č. 0918999252.
Táto komunikácia je možná v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 14.00 do 16.00 hod.

2. Poskytovanie informácií ohľadom umiestnenia žiadateľa do CSS

Informácie tohto druhu poskytujeme na t. č. a prostredníctvom emailovej adresy  sociálneho úseku – viď kontakty vyššie.

3. Poskytovanie informácií o dodávke obedov externým stravníkom, prípadne požiadavky o dodávky stravy novým externým stravníkom

Informácie sú poskytované telefonicky, prípadne emailom na kontaktoch pre vedúceho prevádzky a kuchyňu – viď kontakty vyššie

4. Príjem hotovosti za poskytovanie obedov externým stravníkom

Prijímanie hotovosti za poskytovanie obedov pre externých stravníkov – uhradiť pri rozvoze obedov vodičovi, ktorý je vybavený ochrannými prostriedkami – rúško, rukavice, okuliare pre ochranu seba aj ostatných.

5. Príjem hotovosti za poskytovanie sociálnych služieb a doplatky za lieky

Uvedené platby prosíme realizovať prevažne prevodom na účet, uvedený v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. Vo výnimočných  prípadoch platba v hotovosti, ktorú  sociálny úsek oznámi prostredníctvom sms správy, prípadne emailom,  odovzdajú na výdajnom mieste pri hlavnom vstupe do budovy, pod podmienkou dodržania všetkých hygienických opatrení – použitie ochranného rúška, rukavíc, dezinfekcia rúk.

Zároveň týmto oznamujeme príbuzným a obchodným partnerom, že prevádzka CSS je dočasne uzatvorená na základe nariadenia Krízového štábu SR, a to do odvolania, resp. aktuálneho usmernenia podľa vývoja situácie na Slovensku.

Veríme, že uvedenú situáciu pochopíte a rešpektovaním nariadení krízového štábu a vlády SR spoločne prispejeme k návratu života nás všetkých do pôvodných koľají.

Spolu to zvládneme

 

 

 

Naša nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA splnila podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2022.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše centrum sociálnych služieb.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
IČO: 36 16 78 51
PRÁVNA FORMA: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
NÁZOV ORGANIZÁCIE: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
SÍDLO: Tatranská 189
OBEC: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52

Ď A K U J E M E