Naše aktivity

 • biblioterapia
 • arteterapia ( napr. servítková technika, výroba košíkov, dekoratívnych ozdôb ), keramické dielne, výroba výrobkov z hliny
 • besedy na rôzne témy
 • lúštenie krížoviek
 • muzikoterapia
 • spoločenské hry
 • masáže, aplikácia biolampy a perličkového kúpeľa v spolupráci s masérkou – terapeutkou
 • pohybová terapia – cvičenie s mobilnými klientmi
 • precvičovanie jemnej motoriky ( napr. cvičenie s masážnymi loptičkami, navliekanie koráliek, skladanie písmen do slov … )
 • pečenie koláčov a varenie jednoduchých jedál podľa vlastného výberu
 • vychádzky do okolia
 • spomienková terapia, osobné rozhovory
 • každý prvý piatok v mesiaci návšteva kňaza spojená so spoveďou
 • oslavy jubilantov spojené s kultúrnym programom
 • spolupráca s miestnym klubom dôchodcov

 

Naša nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA splnila podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2022.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše centrum sociálnych služieb.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
IČO: 36 16 78 51
PRÁVNA FORMA: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
NÁZOV ORGANIZÁCIE: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
SÍDLO: Tatranská 189
OBEC: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52

Ď A K U J E M E