TLAČIVÁ

 

Pre uchádzačov

Tlačivá pre Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie

Prešovský samosprávny kraj:

Košický samosprávny kraj:

Tlačivá pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby

Mesto Vysoké Tatry:

Mesto Poprad:

Ostatné mestá, obce a samosprávne kraje SR:

Získanie tlačív je možné na internetových stránkach miest, obcí a samosprávnych krajov, resp. kontaktovaním nášho CSS alebo sociálnych odborov príslušných miest, obcí a samosprávnych krajov.

Naša nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA splnila podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2022.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše centrum sociálnych služieb.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
IČO: 36 16 78 51
PRÁVNA FORMA: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
NÁZOV ORGANIZÁCIE: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
SÍDLO: Tatranská 189
OBEC: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52

Ď A K U J E M E