KONTAKT

JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
Tatranská 189
059 52 Veľká Lomnica
e-mail: jesenzivota@jesenzivota.sk

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ODDELENIA

Riaditeľka n.o.:
Ing. Bc. Anna Harabinová

Mobil: +421 905 969 605
e-mail: anna.harabinova@jesenzivota.sk

Sociálny úsek:
Telefón: 052/789 3543
Mobil: +421 918 999 252, +421 918 999 213
e-mail: socialnyusek@jesenzivota.sk

Zdravotný úsek:
Telefón: 052/789 3542
Mobil: +421 911 395 322
e-mail: zdravotnyusek@jesenzivota.sk

Prevádzkovo – opatrovateľský úsek:
Telefón: 052/789 3541
Mobil: + 421 918 476 472
e-mail: pou@jesenzivota.sk

 

 

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Naša nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA splnila podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2022.

  Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše centrum sociálnych služieb.

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
  IČO: 36 16 78 51
  PRÁVNA FORMA: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
  NÁZOV ORGANIZÁCIE: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
  SÍDLO: Tatranská 189
  OBEC: Veľká Lomnica
  PSČ: 059 52

  Ď A K U J E M E