Flaky Pizza

20 okt 2012
Flaky Pizza

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem.

Flaky Pizza

20 okt 2012
Flaky Pizza

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem.

Smoked Salmon

20 okt 2012
Smoked Salmon

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Chicken Wings

20 okt 2012
Chicken Wings

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem.

Naša nezisková organizácia JESEŇ ŽIVOTA splnila podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2022.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše centrum sociálnych služieb.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
IČO: 36 16 78 51
PRÁVNA FORMA: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
NÁZOV ORGANIZÁCIE: JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
SÍDLO: Tatranská 189
OBEC: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52

Ď A K U J E M E